image

دختری با لباس عروس و هم دلی متروانه

29 Jun 2011

لینک اصلی

بیست و ششم اپریل دو هزار و یازده

تذکار:

وقتی این متن را روی درفت گذاشتم گفتم بعد ادیت پابلیش می‌کنم. چند روزی است که هی می‌گم این مطلب رو بزنم که خیلی نگذره. باور نکردم وقتی دیدم شصت و چند روز از نوشتن این مطلب می‌گذرد. یعنی آدم باید یک «لامبرگینی گالاردو» داشته باشد که به گرد زندگی برسد. چرا عمر این طوری می‌گذره پدر سگ.

دست و دلم به نوشتن نمی‌رفت. گاه گاهی روی کاغذی چیزی یادداشت می‌کردم و می‌گفتم بعد می‌نشینم و می‌نویسم اما راستش از این که دچار «چس ناله» بشوم هراس داشتم. نمی‌خواستم وقتی نیروی منفی در درونم می‌جوشد. اجازه بدهم به بیرون بریزد. من که کاری برای دیگران نمی‌کنم دست کم با آه و چس و فس بر رنج و تنهایی‌ها و غربت شان نیفزایم. این شد که گفتم بعد. تا امروز کشید یعنی نزدیک به بیست و اندی روز ننوشتن. اما امروز دیدم نمی‌شود. تنهایی مرا، حرف‌های تنهایی‌ام فقط درمان می‌کند و بس. سعی می‌کنم ننالم. سعی می‌کنم فراموش نکنم که همه چیز دارد درست می‌رود جلو. سعی می‌کنم خودم را درست جمع کنم که لگد پرانی‌های حضرت‌اش به من نخورد یا خورد جای بد نخورد یا جای بد خورد تحمل کنم. فقط امیدوارم که در یکی از این لگد پرانی‌ها که درست دست بر قضا به عضو حساس می‌خوره، سالبه به انتفاع موضوع دیگر نشه.

-=-

صورت‌ها خسته است. عبوس شاید کمی. یکی آی پاد اش را دارد پایین و بالا می‌کند، یکی هم می‌خواند نمی‌دانم چه که روی جلدش را نمی‌بینم. پیرمردی نیمه خواب است. ساعت چند دقیقه به یازده شب است. دارم برای خودم از آسمان ریسمان می‌بافم که چه باید بشود چه نشود. انگاری خودم هم اخم کرده‌ام. دخترک در ایستگاه تن لی تاون سوار مترو می‌شود. باریک اندام است و با دامنی کوتاه و لباس ورزشی به تنش، می‌پرد توی مترو. با لبخند. دستش یک لباس عروس است. می‌نشیند. می‌خندد. صورتش پر از جوش است. اقرار می‌کنم زیبا نیست اما آن قدر شاد هست که با نمک باشد.

پیر مردی که مشغول خواب نیمه چرتی است کنار او افتاده است. به دخترک نگاه می‌کند. با دخترک حرف می‌زند. برایش دختر توضیح می‌دهد که فردا عروسی‌اش است و این لباس را سفارش داده است. در یک کلیسا قرار است با پسری که با هم دوست شده اند ازدواج کند. خنده دخترک صورتش را می‌گیرد. سر‌ها به سوی او بر می‌گردد. همه نگاه می‌کنند. می‌بینم همه دارند لبخند می‌زنند. دختر فردا می‌خواهد ازدواج کند و پیر مرد مشتاق است که از داماد بداند. زنی آن ورتر از دختر می‌پرسد مراسم شان چطور خواهد بود. او با اشتیاق تعریف می‌کند و بعد می‌بینم همه دارند با اشتیاق می‌شنوند. انگار خانواده عروس هستند. از داماد مردی که‌ ای پاد دارد می‌پرسد.

«عروس که به‌این زیبایی، حتمن داماد هم هند سام باید باشد» مرد می‌گوید. همه تایید می‌کنند. دیگر گل انداخته حرف. همه کارشان را ول کرده اند و دخترک تیره پوست را دوره کرده‌اند. می‌خندند. تبریک می‌گویند. همه اش می‌شود خنده و تبریک. من ایست‌گاه دوپونت پیاده می‌شوم. به خودم می‌آیم می‌بینم نیشم تا بناگوش باز است. مهربانی آن‌ها را دور خودم احساس می‌کنم. کسی عیب نگرفت. کسی به نازیبایی صورت عروس رو ترش نکرد. کسی حتا سرش را بر نگرداند. همه همراه شدند. به لبخند دختر و به لباس عروسش.

حتمن هر جایی می‌شود این طور بود…

-=-

 

 

 

 
کلیدواژه ها: , , ,

نظر شما چیست؟

image
image
image
image
image
image
image
image
image