image

بایگانی مطالب

کلیدواژه ‘پناه‌جویان’

«من کمکت می‌کنم خودت را بکشی»

April 6th, 2011

«خانم عبادی صدای مرا از کردستان عراق بشنوید»

February 8th, 2011

«جنبش سبز حمایتی از پناه‌جویان نمی‌کند»

February 8th, 2011

image
image
image
image
image
image
image
image
image