image

بایگانی مطالب

کلیدواژه ‘عراق’

«ایران در تلاش است با جنگ‌افروزی در خارج، مسایل داخلی را حل کند»

July 27th, 2011

«حاکمیت به عمد بدنه نظام را از تغییر می‌ترساند»

April 28th, 2011

«افزایش کشته شده‌گان در اشرف»

April 8th, 2011

«یک‌صد و چهار روز تحصن و اعتصاب غذا در اربیل»

February 9th, 2011

image
image
image
image
image
image
image
image
image