image

بایگانی مطالب

کلیدواژه ‘اعدام’

شیر کوه هم زیر چوبه دار است

February 22nd, 2011

اعدام گزینه تربیتی در ایران محسوب می شود

February 22nd, 2011

«دل‌آرا در انتظار آزادی، اعدام شد»

February 16th, 2011

«برای برخی حقوق بشر تجارت شده است»

February 9th, 2011

«حبیب لطیفی جوان برومندی است که مستحق اعدام نیست»

February 9th, 2011

«جامعه‌ای که به آن‌چه دوست دارد می‌اندیشد»

February 9th, 2011

«اعدام بازی نیست، ستاندن جان است»

February 8th, 2011

«عدم شفاف‌سازی اعدام افغان‌ها در ایران»

February 7th, 2011

«در صورت بازگشت به ایران اعدام در انتظارش است»

February 6th, 2011

«اعدام نمی‌شوند، آن‌ها را قصاص خواهیم کرد»

January 29th, 2011

image
image
image
image
image
image
image
image
image