image

یادداشت‌های نیک آهنگ

10 Mar 2011

لینک اصلی

تاریخ انتشار: 20 آوریل 2008

برای پست پنج هزارم نیک آهنگ

اردوان روزبه

ساعت از نیمه شب گذشته است. هوای نمدار شبانه، این بار تنگ آب یزرگی می‌نماید که گاهی در آن اکسیژن یافت می‌شود. پیاده راه گز می‌کنم. نمی‌خواهم با راننده تاکسی بر سر زدن تاکسی متر چانه بزنم. انگار ته مانده انرژی ام را برای همین کار مهم لازم دارم: قدم زدن در تب پر شرج بعد از نیمه شب. یاد داستان یک شهر احمد محمود می‌افتم. یاد زنی فربه و هوس انگیز که روزگار در بندری تف دیده جنوب می‌گذراند در شهر تبعید.

خیابان‌ها را گز می‌کنم. دلم را به صدای موسیقی ام پی تری ام خوش می‌کنم، اما چند دقیقه نمی‌کشد. صفحه نمایش می‌نویسد: Low Battery این یعنی چه آخر؟ آنهم در این اوضاع. ساعت به دو بعد از نیمه شب نزدیک شده. یعنی چند قدمی‌ بیش‌تر راه ندارد. دخترک سر پیچ پاپیم می‌شود. نرخ را پایین می‌آورد. دامنش را بالاتر می‌زند. رد یک زخم بلند روی رانش حالم را می‌گیرد. بنا نبود امشب این حال باشم. گرمم می‌شود، در تنگ ماهی نفس کشیدن سخت تر می‌شود. قدم‌هایم را سریعتر بر می‌دارم. صدایی که از بیچ کلاب بیرون می‌زند گنگ تر از آن است که بفهمم چیست. اگرچه که من اساسن آهنگ‌ها را چندان هم خوب نمی‌شناسم. اما این یکی انگار از پشت دیوار شنیده می‌شود که بعضی فرکانس‌هایش به گوشت می‌رسد و بعضی نه و این جوری می‌شود که تو خمیره ای از صداهای بی ربط را می‌شنوی که بیش‌تر خرابت می‌کند.

از تبعید چه می‌دانی؟ ازهویت؟ از این که نمی‌فهمی‌داری تبدیل به چه می‌شوی. انگار شده ای یک موجود با پاهای بلند و پرهای کوتاه، با پوستی به زمختی خزنده و چشم‌هایی به درشتی جغد. با ولع می‌خواهی توک بزنی. برای خوردن یک تکه گوشت سفت، اما یادت می‌آید که مگر با توک هم می‌شود گوشت خورد آنهم توک یه پرنده کوچک. پس این پاهای زمخت چیست؟ انگاری هیچ چیزت بهم نمی‌آید.

آقا استیک من را کمی‌آبدار تر بیاورید… خانه استیک جای خوبی است. مثل خیلی جاهای دیگر. مثل محله فاحشه خانه‌ها. مثل کینک برگر و کی اف سی و هزار و یک جای دیگر برای غرق شدن. ساعت حالا هق هق دارد می‌کند. نه! این ساعت نیست این مال من است. او تیک تاک هم نمی‌کند، چون ساعت پشت دستم کامپیوتری است. دیگر از تیک تاک هم خبری نیست.

غربتی، پاپتی، عوضی، خارجی هر کوفت دیگری که می‌خواهی بگویی بگو…

اردوان روزبه

 
کلیدواژه ها: , ,

نظر شما چیست؟

image
image
image
image
image
image
image
image
image